słownik angielsko - polski

English - język polski

shortage po polsku:

1. brak


brak odpowiedzialności
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Ponieważ w mieście dotkliwie odczuwa się brak wody, musimy czasami obejść się bez kąpieli.
Jemu chyba brak piątej klepki.
Nie brak optymistycznych głosów, mówiących o poprawie stanu gospodarki.
Brak harmonii kolorystycznej wyróżnia ten obraz.
Snom brak przede wszystkim konsekwencji.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
brak nam przestrzeni / miejsca 2. z braku laku, z braku czegoś lepszego, w zastępstwie czegoś
Nie podobała mi się rutyna i brak szans na awans.
Ktoś mógłby twierdzić, że takie przekonania świadczą jedynie o braku wykształcenia
Nie możemy zacząć eksperymentu z braku ważnych substancji.
W rzeczywistości czerń to nie kolor, tylko brak koloru.
Przez brak współpracy z jego strony nasz plan poniósł klęskę.

Polskie słowo "shortage" (brak) występuje w zestawach:

New Year's Resolutions for the Construction Industry
three generations under the same roof
Three generations under the same roof
Trzy pokolenia pod jednym dachem (słownictwo A)
Tree generations under the same roof

2. niedobór


Lekarz mówi, że mam niedobór wapnia, więc muszę pić więcej mleka.
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.

Polskie słowo "shortage" (niedobór) występuje w zestawach:

jedzenia typu fast food
8.02.2017_Quantity_Part 1

3. brak czegośPolskie słowo "shortage" (brak czegoś) występuje w zestawach:

Unit 7 - shopping and services
Julka angielski dział 2 +hp
a waste of energy
takie tam spontaniczne 2
1.4 An ordinary

4. niedostatek


niedostatek świeżej wody

Polskie słowo "shortage" (niedostatek) występuje w zestawach:

What the world consumens
masz i się ucz

5. brak niedobór