słownik angielsko - polski

English - język polski

tiresome po polsku:

1. nieznośny nieznośny


nieznośny młodszy brat
Ból był nieznośny.

Polskie słowo "tiresome" (nieznośny) występuje w zestawach:

Duma i uprzedzenie cześć 1
Moja pierwsza lekcja
unit 4 Englis file
Rick and Morty

2. męczący męczący


Był dość męczący.
Jesteś męczący jak wszyscy diabli.

Polskie słowo "tiresome" (męczący) występuje w zestawach:

New Matura Success, Upper Intermediate - Unit 10
Słówka Upstream A2 dział 8
słówka na egzamin
trudne + idioms
Unit 10 - słówka

3. nużący nużącyPolskie słowo "tiresome" (nużący) występuje w zestawach:

Słówka - 04-10.02
Oral translation