słownik angielsko - polski

English - język polski

to vary po polsku:

1. różnić się


Wysokość świadczeń może znacznie różnić się w przypadku pracy w innym kraju.
różnić się w zależności od czegoś

Polskie słowo "to vary" (różnić się) występuje w zestawach:

Business English: Euro Having a Laugh

2. zmienianie3. różnić


Uważam, że mężczyźni i kobiety będą się różnić w tym względzie.

Polskie słowo "to vary" (różnić) występuje w zestawach:

2. Corporate Image

4. różnic się


Wysokość świadczeń może znacznie różnić się w przypadku pracy w innym kraju.
różnić się w zależności od czegoś

Polskie słowo "to vary" (różnic się) występuje w zestawach:

UNIT 5 - RIGHTS AND WRONGS

5. zmieniać


zmieniać zdanie
zmieniamy zmienialiśmy będziemy zmieniać
zmieniać przyzwyczajenia
Jak często należy zmieniać szczotkę do zębów?
Z wiekiem malarzowi może zmieniać się styl.
Ona nie zwykła zmieniać zdania.
To jest właśnie fenomen Ameryki - że Ameryka może się zmieniać.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.

6. różnicować


Przestań różnicować społeczeństwo.

Polskie słowo "to vary" (różnicować) występuje w zestawach:

markering mix

7. wahać się


Szybki rozwój technologii zapewnia nam narzędzia, których nie powinniśmy wahać się użyć.