słownik angielsko - polski

English - język polski

upshot po polsku:

1. rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polskie słowo "upshot" (rezultat) występuje w zestawach:

The man who has focused on one word for 23 years -...
DBIx: MultiRow – Updating multiple database rows q...
Słówka październik
fiszki z pudła
Project Managment