słownik angielsko - polski

English - język polski

vehicle po polsku:

1. pojazd pojazd


Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
Opuść pojazd z rękami uniesionymi nad głową!
Usłyszeliśmy zbliżający się pojazd.
Ten pojazd ma cztery metry długości.
Jakie pojazdy prowadzisz?
Spółka sprzedaje dwa miliony pojazdów rocznie.
Lubimy nasze pojazdy.
Czy to Pan jest właścicielem tego pojazdu?
Samochód zatrzymał się przy stacji obsługi pojazdów. Zatankowałem benzynę do swojego pojazdu
Zawiadomił, że widział skradziony pojazd.

Polskie słowo "vehicle" (pojazd) występuje w zestawach:

Iwka 27th Feb 2015 (2 hours)
Iwka 27th Feb 2015 (2 hours)
America’s most ridiculous laws
SŁOWNICTWO 7 (PAŹDZIERNIK 2011)
Pani Agata - On the move

2. środek transportu środek transportu


Według ciebie, jaki środek transportu jest najbezpieczniejszy?
Jaki środek transportu preferujesz?

Polskie słowo "vehicle" (środek transportu) występuje w zestawach:

A23: Słówka z tablicy PAŹDZIERNIK
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
podróżowanie i turystyka
ŚRODKI TRANSPORTU
tehnika Unit 9