słownik angielsko - wietnamski

English - Tiếng Việt

salary po wietnamsku:

1. lương lương


Mức lương do sếp tôi đặt ra là thích hợp.
Sống bằng lương hưu thấp là khó khăn đối với ông ấy.
Lương thiện là chiến lược tốt nhất.
Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Họ có lý trí và lương tâm, và phải cư xử với nhau trên tinh thần anh em.
Đương nhiên chìa khóa của thành công là tính lương thiện.
Anh ấy không bị lương tâm cắn rứt.
Bill luôn luôn lương thiện.
Tính lương thiện của chị ấy không thể nghi ngờ được.
Y sĩ làm lương cũng khá!
Tôi tin chắc rằng ông ta là một người lương thiện.
Yến sào là món ăn cao lương mỹ vị.
Tôi thích anh ấy, không phải vì anh ấy ân cần mà vì anh ấy lương thiện.
Công nhân yêu sách chủ đòi tăng lương.

Wietnamskie słowo "salary" (lương) występuje w zestawach:

1000 danh từ tiếng Anh 951 - 1000
1000 danh từ tiếng Anh 801 - 850
Top 15 từ về kinh doanh trong tiếng Anh
Basic business words in Vietnamese
Top 15 business words in Vietnamese