słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

apretar po polsku:

1. naciskać naciskać


naciskać guzik. przycisk
naciskać bolesne miejsca
Nie chcę na pana naciskać.

Polskie słowo "apretar" (naciskać) występuje w zestawach:

Podstawowe czasowniki
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 425 ...
avance unidad 5
Acoso Escolar

2. ściskać ściskaćPolskie słowo "apretar" (ściskać) występuje w zestawach:

Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 1
czasowniki hiszpańskie
Hiszpański - Swadesh
traduce 🇪🇸🇵🇱