słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

pasa po polsku:

1. wejdź wejdź


Wejdź za mną do pokoju.
Proszę wejdź.

Polskie słowo "pasa" (wejdź) występuje w zestawach:

Unidad 4, Español de pe a pa
Unidad 4 - dialog b
lekcja pierwsza

2. przechodzić przechodzić


przechodzić przez most
Nie mogę znów przez to przechodzić.
pozwalać pieszym przechodzić
Gdybyśmy tylko nie musieli przez to wszystko przechodzić – ale wszystko zakończyło się sukcesem.
↳ Inne substancje czynne o podobnej do tolylfluanidu strukturze cząsteczkowej mogą przechodzić ten sam proces rozkładu.

Polskie słowo "pasa" (przechodzić) występuje w zestawach:

lg cooki - Szukaj w Google
Mis amigos y yo