słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

recomendar po polsku:

1. polecić polecić


Możemy panu polecić smażoną rybę z sałatką.
Czy jest coś, co może nam Pan/Pani polecić?
Jakie rodzaje witryn ona polecić?
Czy moż pan polecić tanią restaurację?
Może mi pan polecić dobrą książkę?

Polskie słowo "recomendar" (polecić) występuje w zestawach:

Unidad 10, Español de pe a pa - różne
Unidad 14, Español de pe a pa - zwroty do subjuntivo
Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restaura...
Hiszpański - Czasowniki 2.2
slowka + czas przeszly

2. zalecaćPolskie słowo "recomendar" (zalecać) występuje w zestawach:

Czasowniki grupa I

3. rekomendować


rekomendować doradcę biznesowego

Polskie słowo "recomendar" (rekomendować) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne