słownik francusko - polski

Français - język polski

épeler po polsku:

1. literować literować


Proszę przeliterować.
Czy mógłby pan przeliterować swoje nazwisko?
Mógłbyś przeliterować swoje imię?
Czy może pan przeliterować swoje nazwisko?
książka (Buch) ma litery - buchstabieren - literować
" Pamiętaj, aby poprawnie przeliterować słowo."
Możesz przeliterować swoje imię?
Czy może Pan to przeliterować?
Potrafisz przeliterować swoje imię?
Proszę przeliterować Pańskie nazwisko.
Czy możesz to przeliterować?
Jak przeliterować "kredka"?
Musiał przeliterować swoje nazwisko.
Proszę przeliterować swoje imię.
Czy możesz przeliterować swoje imię?

Polskie słowo "épeler" (literować) występuje w zestawach:

Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
mgr. Ptak, 03.10.18
francuski 1-3
słownictwo a1 XII
Słówka z maili - francuski

2. przeliterować przeliterować


Czy możesz przeliterować swoje nazwisko?
Czy mógłbyś przeliterować swoje nazwisko?
Proszę przeliterować.
Proszę przeliterować swoje nazwisko.
Czy możesz przeliterować swój adres e-mailowy?
Potrafisz przeliterować to słowo?
(Mógłbyś to przeliterować, proszę?)
Nie potrafił przeliterować swojego imienia.
Nie wiem jak przeliterować to słowo.

Polskie słowo "épeler" (przeliterować) występuje w zestawach:

Francuski - Moja lekcja 1
Lekcja z dn. 22/11/2013
presentation / przedstawić się
Francuski 1 i 2
Korepetycje 1-15