słownik francusko - polski

Français - język polski

abandonner po polsku:

1. porzucać porzucać


porzucać szkołę
Nie wolno ci porzucać nadziei.

Polskie słowo "abandonner" (porzucać) występuje w zestawach:

Francofolie 1
sur les mers
Francofolie A

2. poddać się poddać się


poddać się operacji/egzaminowi

Polskie słowo "abandonner" (poddać się) występuje w zestawach:

musée dauphinois
la machine a abrutir

3. opuszczać opuszczać


Ostatnio zaczynam opuszczać szkołę.
opuszczać pracę
Czy dzieci powinny opuszczać dom w wieku 18 lat?
Nie możesz opuszczać tego pokoju.

Polskie słowo "abandonner" (opuszczać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po francusku 201 -...
Ch. Perrault "Contes"
Czasowniki DELF