słownik francusko - polski

Français - język polski

carré po polsku:

1. kwadratowy kwadratowy


Obraz jest kwadratowy.
Kuchnia ma siedem metrów kwadratowych.
kwadratowy stół
Siedzieliśmy przy kwadratowym stole pijąc herbatę i rozmawiając.
6534 metr kwadratowy

Polskie słowo "carré" (kwadratowy) występuje w zestawach:

site de francais langue etrangere
Un beau cadeau - leçon 12
Wygląd - francuski
Pixel 1 - Unité 3
le portrait physique

2. kwadrat kwadrat


rysować kwadrat
metr kwadratowy
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.

Polskie słowo "carré" (kwadrat) występuje w zestawach:

vite et bien 2.7