słownik francusko - polski

Français - język polski

la monnaie po polsku:

1. waluta waluta


Jaka jest waluta Niemiec?
Co jest waluta Litwy?
Jaka waluta jest we Francji?
Euro to waluta Włoch.
Na początku, była tylko jedna waluta - złoto.

Polskie słowo "la monnaie" (waluta) występuje w zestawach:

Ekonomia- Adosphere 2- rozdział 3
bank, płatności, pieniądze
Lekcja z dn. 08 marca 2013
Pieniądze - L'argent
vocab internet

2. moneta moneta


To jest moneta.
Czy to jest stara moneta?
Może moja moneta tobie też przyniesie szczęście. To powiedzenie zostało ukute przez słynnego filozofa.
„Nickel” to moneta pięciocentowa.
Moneta wypadła mu z kieszeni.
Z kieszeni wypadła mu moneta.

Polskie słowo "la monnaie" (moneta) występuje w zestawach:

SPOŁECZEŃSTWO: bank
KOLEJNE RANDOMY

3. drobne drobne


drobne zmiany
Mam drobne.
Czy masz drobne?
Mogę prosić o drobne?

Polskie słowo "la monnaie" (drobne) występuje w zestawach:

7 tous les mots

4. drobne pieniądze drobne pieniądzePolskie słowo "la monnaie" (drobne pieniądze) występuje w zestawach:

la consommation collaborative