słownik francusko - polski

Français - język polski

marié po polsku:

1. żonaty żonaty


Jestem żonaty od dwudziestu lat.
Robert jest żonaty z kolumbijką.
On jest żonaty
Ponieważ on jest żonaty, musi myśleć o przyszłości.
Jestem żonaty i mam dwóch synów.
Byłem żonaty trzy razy.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Arystoteles utrzymywał, że kobiety mają mniej zębów niż mężczyźni. Choć był żonaty dwukrotnie, nigdy nie wpadł na to, by zweryfikować swoje stwierdzenie przez oględziny ust swoich żon.
Jestem żonaty.
Jestem żonaty z Polką.
Jesteś żonaty/mężatką?
Nie, nie jestem jeszcze żonaty.
Z kim jest żonaty twój brat?
Nie mogę, jestem żonaty
Javier jest żonaty od roku.

Polskie słowo "marié" (żonaty) występuje w zestawach:

Być; Nie być; Narodowości; Przymiotniki
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 4 Człowiek...
Do pierwszego kolokwium, podstawowe słownictwo
Vie familiale et sociale, convivialité
Fiszki starter j. francuski Cztery Głowy