słownik francusko - polski

Français - język polski

s'endormir po polsku:

1. zasypiać zasypiać


zasypiać od razu

Polskie słowo "s'endormir" (zasypiać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po francusku 326 -...
Francuski- słówka (lekcje 13-16)
activites de loisir
Czynności codzienne
Czasowniki, które muszę znać

2. zasnąć zasnąć


Nie mógł zasnąć
zasnąć "niechący" np. w trakcie odrabiania lekcji;]
Czy łatwo jest Ci zasnąć kiedy jesteś szalenie zmęczony?
Czy możesz zasnąć kiedy jest duży hałas?
Jak długo zajmuje Ci zasnąć?
Dzięki kawie zdołałem nie zasnąć w czasie tego nudnego koncertu.
Biedny Tom, od trzech godzin próbuje zasnąć.
Zgaś światło. Nie mogę zasnąć.
Bałem się, że mogę zasnąć za kierownicą.

Polskie słowo "s'endormir" (zasnąć) występuje w zestawach:

czasowniki me do l. 10
francuski - III czasowniki
Les verbs pronominaux
I kwartał 2018