słownik francuski - polski

Français - język polski

sous

po polsku:

1. pod


pod powierzchnią
pod stołem
pod łóżkiem
łóżkiem
łączy się z DATIVEM (gdy odpowiada na pytanie: GDZIE?) lub AKKUSATIVEM (gdy odpowiada na pytanie DOKĄD?)

Słówka z maili - francuski
gramatyka i słówka
Francuski książka
unité 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trouvez l'objet - taxi! 1 unité 2