słownik francusko - wietnamski

Français - Tiếng Việt

grand po wietnamsku:

1. lớn lớnWietnamskie słowo "grand" (lớn) występuje w zestawach:

đặc điểm người

2. cao cao


Báo cáo công tác giám sát khảo sát xây dựng
Theo báo cáo điều tra mỗi năm 53 nghìn người Hoa Kỳ chết vì những hậu quả của hít thuốc thụ động.
Con cáo là động vật hoang dã.

3. tuyệt vời tuyệt vời


Quang cảnh từ cửa sổ phòng chúng tôi thât tuyệt vời.
Cảnh tượng thật tuyệt vời.