słownik francusko - chiński

Français - 中文, 汉语, 漢語

tout po chińsku:

1. 整个2. 全部


全部问题已解决。/ 这只是事情的局部,不是全部。

Chińskie słowo "tout" (全部) występuje w zestawach:

Examen HSK4 301 - 350

3. 所有Chińskie słowo "tout" (所有) występuje w zestawach:

Examen HSK4 401 - 450

4. 一切


消除一切困难。/ 那里的一切,她都记得很清楚。

Chińskie słowo "tout" (一切) występuje w zestawach:

Examen HSK4 501 - 550

5. 任何事Chińskie słowo "tout" (任何事) występuje w zestawach:

基础副词,介词,连词及代词 - Adverbes, prépositions, conjonctio...