słownik włosko - polski

italiano - język polski

energia po polsku:

1. energia energia


Cała energia uszła.
Energia atomowa wykorzystywana jest do produkcji elektryczności.
Kiedy materia ulega zmianie chemicznej, uwalnia się energia chemiczna.
Energia słońca jest nowym źródłem energii.
Odkrywamy nowe źródła, takie jak solarna i atomowa energia.
Energia słoneczna nie zagraża środowisku.

Polskie słowo "energia" (energia) występuje w zestawach:

Włoski 12.02