słownik włosko - polski

italiano - język polski

quindici po polsku:

1. piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Polskie słowo "quindici" (piętnaście) występuje w zestawach:

Liczebniki, dni tygodnia, pory roku, czas (l. 2 au...
liczby od 1 do 20 włoski
rok 1 - lekcja 3-5
Włoski - liczebniki
cyfry, liczby po włosku