słownik gruzińsko - wietnamski

ქართული - Tiếng Việt

უბედური შემთხვევა po wietnamsku:

1. tai nạn tai nạn


Tôi gây ra tai nạn với chiếc xe của mình.