słownik litewsko - niderlandzki

lietuvių kalba - Nederlands, Vlaams

kalba po niderlandzku:

1. taal taal


Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.
Door gebruik te maken van Esperanto volstaat het dat elke tekst maar één maal vertaald wordt in Esperanto en maar twee maal moet verschijnen op internet, dat wil zeggen, in de originele taal van de tekst en in de Esperantovertaling daarvan.
Wanneer je naar het buitenland gaat, is het nuttig om ten minste een paar beleefdheidsformules te leren in de plaatselijke taal.
Ik ken jouw taal.
Als de Esperanto-versie van Wikipedia - of andere sites zoals Tatoeba - één van de belangrijkste taalversies wordt, zou dit een publiek van buitenstaanders motiveren om onze taal te leren.
Ooit veronachtzaamd als kunstmatige taal, heeft het Esperanto nu het respect van een nieuwe generatie taalkundigen verworven als de meest succescolle plantaal ooit.
Het geeft een warm gevoel wanneer je in een liedje in een - naar het schijnt! - vreemde taal (Slowaaks, Macedonisch, Sloveens) woorden hoort die je al kent vanaf je kindertijd en zelfs hele stukken van zinnen begrijpt.
Omdat de meeste Esperantosprekers de taal door zelfstudie geleerd hebben, zijn het internet in het algemeen, en de webstek www.lernu.net in het bijzonder, grote voordelen voor de taal geweest.
Als ik een ander land bezoek, eet ik daar alles, ik leer de taal een beetje, minstens enkele zinnen. Op die manier voel ik me er meer thuis, en gelukkiger, in vergelijking met de meerderheid van mijn reizende landgenoten.
Iedereen, die Esperanto gebruikt of er voor werkt, is esperantist, en iedere esperantist heeft het volle recht in Esperanto alleen een eenvoudige taal te zien, een koud middel om elkaar internationaal te verstaan.
Je leeft niet in een land; je leeft in een taal. Jouw vaderland, dat is je taal en niets anders.
In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.
Ooit zal er een tijd komen dat Esperanto, gemeenschappelijk bezit geworden van het hele mensdom, zijn karakter van een idee zal verliezen: dan zal het alleen maar een taal worden, men zal er niet meer om strijden, men zal er enkel nut blijven uit halen.
Als er in een of andere natuurlijke taal een woord bestaat, waarvan men de betekenis niet kan uitdrukken door reeds bestaande woorddelen van het Esperanto, kan men het woord uit die taal invoeren in het Esperanto.

2. toespraak toespraak


Haar toespraak was uitmuntend.
Zijn toespraak maakte indruk op de toehoorders.
Moet ik een toespraak houden?
Ik was zeer onder de indruk van zijn toespraak.
Uw prachtige toespraak, het waren toch maar parels voor de zwijnen.
Zijn toespraak werd onthaald op een enthoesiast applaus.
Helaas was ik niet op tijd voor zijn toespraak.
De ceremonie begon met zijn toespraak.
Niemand luisterde naar de toespraak.
Zijn toespraak kwam niet overeen met de wil van de partij.
Zijn toespraak duurde zo lang, dat men in slaap viel.