słownik polsko - angielski

język polski - English

biegunka po angielsku:

1. diarrhoea diarrhoea


he had an attack of diarrhoea
He got diarrhoea when he had food poisoning.
I had diarrhoea last night and had to go to the toilet six times.
He has diarrhoea.
I've got a diarrhoea. I keep going to the toilet.
It is essential to drink a lot of fluids when one has diarrhoea.
After drinking contaminated water it is very likely you will suffer from diarrhoea.

Angielskie słowo "biegunka" (diarrhoea) występuje w zestawach:

Zdrowie - Lekcja 1 dla średniozaawansowanych
File 3 - illnesses and injuries, clothes
Angielski studia - Illnesses and injuries
UNIT 9 human body+sickness and health+injuries
angielskie słówka zaawansowane 3

2. purging


Binging and purging.

Angielskie słowo "biegunka" (purging) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "The Cholera Gazette, Vol. I.No...
Fiszki z książki - "The Cholera Gazette, Vol. I.No...
Fiszki z książki - "The Mad Pranks of Tom Tram, So...
Fiszki z książki - "An Account of the Sore Throat ...
Eastern Promises

3. watery stool