słownik polsko - angielski

język polski - English

chętny do pomocy po angielsku:

1. willing to help willing to helpAngielskie słowo "chętny do pomocy" (willing to help) występuje w zestawach:

Prezentacjaq Strategia szkoleń 2018
Lessons 67&68 - 26.02.2018