słownik polsko - angielski

język polski - English

przedstawiciel handlowy po angielsku:

1. sales representative


Is he a sales representative?
He was the regional Trade Company sales representative.
A sales representative supply goods.

Angielskie słowo "przedstawiciel handlowy" (sales representative) występuje w zestawach:

Jobs and responsibilities - Zawody i związane z ni...
Zawody i związane z nimi czynności
Unit 3 A good job intermediate new matura solution
zawody i związane z nimi czynności
Jobs and responsibilities / Zawody i związane z ni...

2. sales rep


I'm a sales rep with an American company.
A sales rep called to set up a meeting
As a sales rep I get quite a lot of autonomy.
The Board needs to oversee sales in real-time according to region, sales rep and products.

Angielskie słowo "przedstawiciel handlowy" (sales rep) występuje w zestawach:

matura masters unit 11 12 słówka klasa 2
Business Result, pre-in, U 1,2
praca longman matura rozszerzona
Longman 4. Praca cz. 1
28/05 and 29/05/2019

3. salesperson


I'm a salesperson.
The salesperson persuaded her to buy the dress.

Angielskie słowo "przedstawiciel handlowy" (salesperson) występuje w zestawach:

Module 1 my generation
angielski spr