słownik polsko - angielski

język polski - English

zastrzeżony po angielsku:

1. stipulated


It is stipulated that we should receive a month's vacation every year.
stipulated conditions. penalty, demages

Angielskie słowo "zastrzeżony" (stipulated) występuje w zestawach:

13 reason why s201

2. proprietaryAngielskie słowo "zastrzeżony" (proprietary) występuje w zestawach:

CG Society - FORUM PRIMER: The Unofficial Truth ab...