słownik polsko - hiszpański

język polski - español

celowo po hiszpańsku:

1. adrede


No lo hice adrede.
¿Crees que cometió ese error adrede?

2. a propósitoHiszpańskie słowo "celowo" (a propósito) występuje w zestawach:

Wyrażenia przysłówkowe

3. a tiro hechoHiszpańskie słowo "celowo" (a tiro hecho) występuje w zestawach:

hiszpański 12

4. deliberadamente


Ella deliberadamente me ignoró por la calle.
Aunque Marta hizo gestos para que Iván fuera, éste los ignoró deliberadamente.

Hiszpańskie słowo "celowo" (deliberadamente) występuje w zestawach:

grudzien 2019