słownik polsko - hiszpański

język polski - español

jeść drugie śniadanie po hiszpańsku:

1. comer el segundo desayuno comer el segundo desayuno


¿Dónde sueles comer el segundo desayuno en casa o en el trabajo?
Suelo comer el segundo desayuno en el trabajo.

Hiszpańskie słowo "jeść drugie śniadanie" (comer el segundo desayuno) występuje w zestawach:

Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzenie...