słownik polsko - hiszpański

język polski - español

kiszka po hiszpańsku:

1. morcilla


Mi morcilla me pareció extraña.
Mi próximo libro se titulará "Las aventuras de una morcilla".

Hiszpańskie słowo "kiszka" (morcilla) występuje w zestawach:

pnjh 1 rok uwr 7.11
Los alimentos