słownik polsko - chorwacki

język polski - hrvatski jezik

bramka po chorwacku:

1. vrata vrata


Ostavio je vrata otvorenim.
Provalio sam vrata jer sam izgubio ključ.
Hoćeš li otvoriti vrata?
Ispred Luise se otvaraju sva vrata,
Gospodin Wood je došao na vrata i govorio Tonijevoj mati.
Mi o vuku, a vuk na vrata.
Vrata su se automatski otvorila.
Zatvorite sva vrata i prozore.

Chorwackie słowo "bramka" (vrata) występuje w zestawach:

chorwacki na bieżąco