słownik polsko - niderlandzki

język polski - Nederlands, Vlaams

młodzież po niderlandzku:

1. de jeugd de jeugd


Voor de jeugd is een computer heel normaal, maar voor mensen ouder dan tachtig is dat niet zo.

Niderlandzkie słowo "młodzież" (de jeugd) występuje w zestawach:

Vocabulaire ("Jongeren 6,5 uur per dag bezig met m...
Lekcja 11-12

2. de jongeren de jongerenNiderlandzkie słowo "młodzież" (de jongeren) występuje w zestawach:

LES 4 Oefeningen - woordenschat part 2
Dział mensen - strona trzecia

3. jongeren jongeren


Jongeren tussen tien en twintig zijn Gods straf voor seks.
Het is tegenwoordig vrij normaal om jongeren tegen te komen die de Bijbel niet kennen.
Gemiddeld belanden er in Nederland elke dag 1 à 2 jongeren onder de 18 in het ziekenhuis omdat ze te veel hebben gedronken.
Jongeren hebben het dikwijls nodig zich te laten opmerken om zichzelf te bevestigen.
De meeste jongeren hebben een gsm.
Mijn nieuws is echt belangrijk voor jongeren.
Jongeren zouden ouderen moeten respecteren.
Met de moto rijden kan gevaarlijk zijn voor jongeren.
Een groep jongeren speelt handbal op het speelplein.

4. de jongeling de jongeling