słownik polski - polski

język polski - język polski

kwiat

po polsku:

1. ogon zwierzyny płowej i borsukaGwara Myśliwska