słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

żałować po rosyjsku: