słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

absolwent po rosyjsku: