słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

brzydki po rosyjsku: