słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

chciwy po rosyjsku: