słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

czesne po rosyjsku: