słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

gwarancja po rosyjsku: