słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

imponujący po rosyjsku: