słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

kaszleć po rosyjsku:

1. кашлятьRosyjskie słowo "kaszleć" (кашлять) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 450 - 475

2. кашель


Твой кашель вызван курением.
У тебя кашель?
Ваш кашель — следствие курения.
Мой кашель становится хуже.
У меня кашель и немного лихорадит.