słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

koperta po rosyjsku:

1. конверт конверт


Я открыл конверт и достал письмо.
Мне нужны конверт, бумага и карандаш или ручка.
Кто открыл конверт?
Он приклеил марку на конверт.
Он взрезал конверт.

Rosyjskie słowo "koperta" (конверт) występuje w zestawach:

słówka związane z pocztą
Lekcja 29.11
poczta, korespondencja