słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

naukowiec po rosyjsku: