słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

nieuczciwy po rosyjsku: