słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

niezdecydowany po rosyjsku: