słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

orkiestra po rosyjsku: