słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

oszczędny po rosyjsku: