słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

przystawka po rosyjsku: