słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

przyznać po rosyjsku: