słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

satysfakcjonujący po rosyjsku: