słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

sekretarka po rosyjsku: